ఎవరి ఋతువు వారిది!

ఒకరు నిండుగా
ఒకరు బోసిగా
ఎవరి ఋతువు వారిది!

20130621-141943.jpg

Trees in Isavaasyam

4 Responses to “ఎవరి ఋతువు వారిది!”

 1. June 21, 2013 at 7:59 pm #

  Isavaayam ekkada undi

  • June 25, 2013 at 4:18 pm #

   గండిపేట వెళ్ళే దారిలో ఉండండి.

 2. June 26, 2013 at 2:29 pm #

  Thanks for replying sir

 3. June 26, 2013 at 5:37 pm #

  Mr. parakala,

  mee wife emo telangana seperate kavali antadi,nuvvem samainkyandra antavu.First mee wife ni cinvince chesi meeru telangana prajala daggariki vellandi.Meelanti varini emi chesina takkuve

Leave a Reply