ఈశావాస్యం లో పాలవెల్లి

ఈశావాస్యం లో వినాయక చవితి రోజున (09-09-2013) పూజ గదిలో పాలవెల్లి.

 

 

No comments yet.

Leave a Reply